Gjør deg klar for en techrettet fremtid.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et fremtidsforberedende utdanningsprogram. Du lærer blant annet om IT-sikkerhet og personvern, foto/video/lyd-produksjon, programmering, webdesign, oppsett og drift av nettverk, design, storytelling, spillutvikling og AI- og VR-løsninger. IM passar for deg som...

  • Liker å ta ansvar og tenke sjæl.
  • Er nysgjerrig og som tør å prøve nye ting.
  • Ser muligheter i stedet for begrensninger.
  • Deler kunnskap og sprer good vibes ♥️

Det ordinære IM-løpet.

Å tidlig komme seg ut i arbeidslivet gir mange fordeler både for arbeidsgiver og arbeidstager. Som ung får du ettablert ett nettverk og testet om du valgt riktig retning, får lønn og blir dermed mer selvstendig. (Rad) For arbeidsgiver er det en fordel å være tidlig på banen og forme unge for behovet som finnes i bransjen. Det er rett og slett en god deal for alle involverte. Og om du på et senere tidspunkt trenger høyere utdannelse er døren ikke lukket. Du kan ta påbygg som gir deg generell studiekompetanse. (RAD) Velg en fremtidsrettet yrkesutdannelse hvor du tidlig får kontakter i arbeidslivet og som...

  • Gir deg lønn på veien til fagbrev.
  • Tilbyr en innovativ læreplan med relevant innhold.
  • Lar deg ta eget ansvar og oppfordrer til nysjerrighet.
  • Også gir mulighet for påbygg som gir en generell studiekompetanse om du vil ta høyere utdanning siden.
VG1.
Det første året
Du lærer det grunnleggende i fagene historiefortelling og produksjon, teknologiforståelse, konseptutvikling og programmering.
VG2.
Det andre året
Du velger et av programmene. Enten Informasjonsteknologi med fagene utvikling, brukerstøtte og driftsstøtte. Eller Medieproduksjon med fagene teknologi og produksjon, konseptutvikling og kommunikasjon og design og visualisering.
VG3.
Det tredje og fjerde året
Du går ut som lærling i bedrift med lønn under utdanning i to år før du tar fagbrev. For deg som har gått IT-programmet, velger du mellom lærefagene IT-utvikler eller IT-drift. For deg som har gått Medieproduksjon velger du enten Innholdsprodusent, Mediedesigner eller Medietekniker.
VG1.
Det første året
Du lærer det grunnleggende i fagene historiefortelling og produksjon, teknologiforståelse, konseptutvikling og programmering.
VG2.
Det andre året
Velg fordypning innen enten Informasjonsteknologi eller Medieproduksjon. Du fortsetter med matte og får et programfag.
VG3.
Det tredje året
Du får fellesfag og programfag som gir deg full studiekompetanse. Du får to programfag.

IM med praksisrettet studiekompetanse.

Det treårige løpet gir deg de samme IM-fagene som i det ordinære løpet, unntatt yrkesfaglig fordypning. I tillegg får du fag som gir deg studiekompetanse. Du har mulighet å ta fag som gir det realfagskompetanse for høyere utdanning eller velge mellom mange spennende programfag til valg fra andre utdanningsprogram. Her har skolene litt ulike tilbud, så det er lurt å undersøke alternativene.

  • En skolehverdag som kobler tech med studiekompetanse.
  • Er fremtidsforberedende.